Ramen en deuren

Onze kozijnen worden geproduceerd volgens de strengste kwaliteitseisen en veiligheidsnormen zoals die zijn vastgelegd in het bouwbesluit. We zijn KOMO-en Politiekeurmerk-gecertificeerd; voor onze klanten betekent dit ondermeer dat ramen en kozijnen worden geleverd met een garantietermijn van 10 jaar.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het ‘Politiekeurmerk’ geeft de zekerheid dat het hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen die hieraan mogen worden gesteld.

Indien door de opdrachtgever gewenst wordt bij de fabricage van kozijnen uitsluitend gebruik gemaakt van hout uit gecertificeerde bossen, geleverd met FSC ® keurmerk.

Onze producten worden in eigen fabriek gespoten volgens een zeer milieuvriendelijke procedé waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van verfproducten op waterbasis.

De (dubbele) beglazing wordt door ons in principe altijd vóór montage in de fabriek geplaatst waardoor de opleveringstermijn sterk kan worden verkort.